Friday, January 14, 2011

WINIK Belajar Sistem Terbuka Dan Sistem Operasi *nix Menggunakan Platfom Windows


Winik is a cygwin distro that users can install in Windows like other applications program. Winik is unix like and users can select program from Start button and menus. Users can select other wm such as KDE, Gnome, Icewm, Wmaker, Xfce etc.
WINIK : BELAJAR SISTEM TERBUKA DAN SISTEM OPERASI *nix MENGGUNAKAN PLATFOM WINDOWS.

Oleh

NIK IBRAHIM BIN NIK MAT
Jabatan Teknologi Pendidikan
Maktab Perguruan Tuanku Bainun Pulau Pinang


Sistem terbuka telah diterima sebagai alternatif untuk penggunaan perisian pengguna. Linux merupakan sistem operasi paling popular bagi sistem terbuka tetapi dianggap sebagai lebih sukar untuk digunakan.

Winik dicadangkan sebagai sistem alternatif yang boleh digunakan untuk merendahkan lengkuk pembelajaran sistem terbuka. Winik bukan hanya sebagai aplikasi windows biasa tetapi Winik mampu memberi pengalaman menggunakan *nix untuk pengguna baru.

Pengalaman ini seterusnya akan membuka dunia sistem terbuka kepada pengguna baru.